Følg Innlandsporteføljen på LinkedIn

Vi prioriterer å oppdatere der hvor vi har flest følgere. Følg Innlandsporteføljen på LinkedIn her.

Vil bli verdensledende på bærekraftig betong

Mapei i Nord-Odal vil bli verdensledende på teknologi og produkter for bærekraftig betong. Målet er betong med null klimagassutslipp og effektive resirkuleringsløsninger.

Innlandsporteføljen skal finne de grønne og innovative vinnerprosjektene med størst potensial for ny verdiskapning i Innlandet. Mapei er en av de første kandidatene. Sement og betongproduksjon står i dag for 5 – 7% av verdens klimagassutslipp (CO2), og med betydelige avfallsproblemer både ved produksjon og på byggeplass.

Målet er betong med null klimagassutslipp og effektive resirkuleringsløsninger.

Trond Hagerud til høyre viser fram laboratoriet til (f.v.) Maren Kamlund, EY, Håkon Lauvålien, Innovasjon Norge Innlandet, og prosjektleder Inga Blæsterdalen, Statsforvalteren i Innlandet.
Foto: Øystein Krogsrud

Mapei har som mål å utvikle teknologi og kjemiske løsninger som muliggjør produksjon av sement og betong uten klimagassutslipp, og med effektive løsninger for gjenbruk av betong og betongslam.

Vi vil derfor etablere et forsknings- og utviklingssenter som skal bli verdensledende. Vi ønsker et samarbeid med virkemiddelapparatet for å bli verdensledende innen forskning og utvikling for å løse miljø- og klimautfordringene for verdens mest brukte byggemateriale, sier Hagerud.

Innlandsporteføljen er et samspillsprosjekt som drives av Innlandet Fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet, i samarbeid med EY. Resultatet skal bli en portefølje som viser de mest innovative, lønnsomme og sirkulære innovasjonsprosjektene i Innlandet, og hva som skal til for å realisere dem.

Trond Hagerud (foran) viser fram ferdige produkter klare til utkjøring til kunder. Først til venstre følger Øyvind Nordstrand, Innlandet fylkeskommune, Håkon Lauvålien, Innovasjon Norge Innlandet, og Inga Blæsterdalen, Statsforvalteren i Innlandet.

Trond Hagerud (foran) viser fram ferdige produkter klare til utkjøring til kunder. Først til venstre følger Øyvind Nordstrand, Innlandet fylkeskommune, Håkon Lauvålien, Innovasjon Norge Innlandet, og Inga Blæsterdalen, Statsforvalteren i Innlandet.
Foto: Øystein Krogsrud.

Ønsker internasjonalt hovedansvar

Trond Hagerud i Mapei jobber for at Mapei i Nord-Odal skal få et internasjonalt hovedansvar for bærekraftig betong i det globale Mapei-konsernet.

Vi jobber internt i det globale Mapei-konsernet for at vi ved Mapei Nordens og Baltikums hovedkontor i Nord Odal skal få et internasjonalt hovedansvar for å drive med forskning og utvikling innen teknologi for bærekraftig betong. Et viktig argument for dette, er at det som fungerer i det krevende norske klimaet, det gir også store internasjonale muligheter. Den interne jobben i konsernet blir mye lettere hvis vi kan vise at dette også er viktig for oss i Norge, og at det offentlige virkemiddelapparatet er med på satsningen. For å lykkes må vi også bygge en sterk regional og nasjonal verdikjede som vil ha store ringvirkninger. Vi er jo allerede i gang med dette arbeidet, men vi ønsker å ta et større steg, sier Hagerud.

Administrerende direktør Trond Hagerud i Mapei AS

Administrerende direktør Trond Hagerud i Mapei AS

Mapei-sjefen sier at den grønne utviklingen går så fort at det blir ekstra viktig med raske avgjørelser, både for å kutte klimagasser raskt nok, og for å bli verdensledende på et viktig vekstområde for norsk næringsliv.

Vi må produsere teknologi og produkter for sement og betong med vesentlig lavere CO2-utslipp enn i dag, og vi må løse utfordringen med resirkulering. Framover skal det bygges mye ny energiproduksjon i form av hav- og landbasert vindkraft, vannkraft og batterifabrikker, og det lar seg ikke bygge uten store innslag av betong. Her forventer vi strenge krav til lavkarbon-betong og resirkuleringsløsninger, og da forhåpentligvis fra konkurransedyktige norske leverandører, basert på teknologi utviklet ved vårt nye forsknings- og utviklingssenter for bærekraftig betong i Nord Odal.

Hagerud presiserer at Mapei ikke produserer verken sement eller betong, og at posisjonen er unik for lavkarbon-betong:

Jeg ønsker å klargjøre at vi hverken produserer sement eller betong, men derimot teknologi og kjemiske produkter som gjør det mulig å produsere lavutslipp / nullutslipp sement og betong, og resirkulere betong til nye produkter. Våre produkter som gjør dette mulig er basert på nanoteknologi.

Innlandsporteføljen jakter det grønne gullet

Innlandsporteføljen mobiliserer nå næringsliv og utviklingsaktører i hele Innlandet med mål om å løfte fram potensielle satsinger og konkrete prosjekter i samarbeid med kompetansemiljø og industri. Mapei er en viktig aktør i en verdikjede som har et stort potensial for å kutte utslipp og få til grønn omstilling.

For å må myndighetenes mål om 25 prosent utslippskutt i betongindustrien innen 2030, trenger vi bedrifter som Mapei som kan være med på å finne løsningene og vise en mer bærekraftig vei for hele næringen, både nasjonalt og internasjonalt. Innlandsporteføljen skal bidra til å sette slike konkrete prosjekter på kartet og gi anbefalinger for hvordan offentlig innovasjonsapparat og forvaltning kan støtte oppunder prosjektene, slik at de har best mulig forutsetninger for å lykkes, sier Inga Blæsterdalen, prosjektleder for Innlandsporteføljen.